Fields marked with an * are required

شرکت انجمن در نمایشگاه هفته پژوهش استان گلستان

۰۷ دی ۱۳۹۲

به مناسبت هفته پژوهش از تاریخ ۲۳ آذرماه به مدت یک هفته نمایشگاه تحقیقات استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد. در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای پژوهشی دانشگاه­ها، مراکز تحقیقاتی، ادارات و بخش­های خصوصی این استان، به معرض دید جامعه علمی و تحقیقاتی محترم و مردم عزیز این استان قرار گرفت.

بنابراین انجمن آبیاری و زهکشی ایران نیز به نوبه خود و بر اساس رسالت خویش در انجام امور تحقیقاتی کشور و ارائه عملکردهای خود، فرصت را غنیمت شمرده و به همکاری تعدادی از اعضای بخش دانشجویی فعال انجمن در این نمایشگاه شرکت نمود. لذا در اینجا مدیریت انجمن از کلیه افرادی که از غرفه انجمن بازدید نموده و همچنین از دانشجویان محترمی که در تهیه و مدیریت غرفه انجمن در نمایشگاه همکاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی را می­نماید.

   لازم به ذکر است هیئت مدیره انجمن آبیاری و زهکشی ایران منتظر نظرات ارزشمند کلیه علاقمندان به این انجمن می­باشد. تا در آینده از این نظرات به نحو مطلوب در پیشبرد اهداف عالیه خود استفاده نماید. News.iaid@gmail.com


msrt